Podrobnejša navodila za tekmovanje POLIGLOT 2020 bodo objavljena kasneje.


poliglot

Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite 14. državnega tekmovanja iz angleškega jezika za dijake srednjih strokovnih šol POLIGLOT. Letos bo tekmovanje potekalo 6. aprila 2019 ob 9.30 v prostorih ŠC Celje. Registracija udeležencev bo med 8.30 in 9.15.


Uradno vabilo -> Poliglot_vabilo_2019.pdf


Tekmovanje je namenjeno dijakom 3. letnikov srednjega strokovnega (SSI) in zadnjih letnikov poklicno- tehniškega izobraževanja (PTI). Iz vsake šole lahko prijavite največ dva tekmovalca, ki sta se najbolje odrezala na vašem internem tekmovanju. Izjemoma lahko prijavite tri tekmovalce, če sta dva na šolskem tekmovanju dosegla enako število točk.
Novost: Šole, ki imajo 3 ali več oddelkov, lahko izjemoma (glede na rezultate šolskega tekmovanja) zaprosijo Komisijo Poliglota za dodatno število tekmovalcev (največ 5), pri čemer mora mentor predložiti število doseženih točk dijakov na šolskem tekmovanju.

Organizacijski odbor Poliglota bo pripravil pilotne naloge za šolska tekmovanja, ki jih boste našli na spletni strani Poliglota po 10.1.2019. Dijaki, ki so na šolskem tekmovanju prejeli vsaj 75% od vseh možnih točk, prejmejo bronasta priznanja (glejte pod Dokumenti), ki jih izda mentor šole.

Mentorji prijavite dijake preko spletne aplikacije najkasneje do 20. marca 2019. Prosimo, da do takrat izvedete šolska tekmovanja. Prijava bo omogočena po 1. februarju 2019. Vsa navodila so na tej spletni strani. Prijavnino, 10€ za posameznega dijaka, naj šole poravnajo do 20. marca 2019. Podrobnejša navodila so v vabilu.

Na spletni strani najdete tudi izjave o varstvu podatkov, ki jih izpolnijo dijaki, uvrščeni na državno tekmovanje. Prosimo vas, da jih prinesete s seboj na tekmovanje (glejte pod Dokumenti). Na tekmovanje dijake pospremijo njihovi mentorji, ki pomagajo pri popravljanju nalog in za to dobijo potrdila za sodelovanje.

POMEMBNO: Dijaki lahko na državnem tekmovanju pri reševanju prve pole uporabljajo slovarje, ki pa jih morajo prinesti s seboj. Pri drugi poli slovarji niso dovoljeni.

Tekmovanje se bo zaključilo z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad tekmovalcem in potrdil mentorjem dijakov.


Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovanjem oz. njegovo izvedbo naslovite na:

mag. Simona Brečko: simona.brecko@sc-celje.si ali 041 877 611

Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovalnimi nalogami in prijavo na tekmovanje pa naslovite na:

Bojana Urbanc: bojana.urbanc@guest.arnes.si ali 041 414 861

Morebitna vprašanja v zvezi s spletno stranjo in registracijo pa naslovite na:

Miran Zevnik: miran.zevnik@gmail.com