Spoštovani,


zaradi nejasne epidemiološke slike glede COVIDA 19 in nepredvidljive situacije v šolskem letu 2020/21, poleg tega zaradi slabe odzivnosti šol, da bi se tekmovanja dejansko udeležile v mesecu septembru ter zaradi odločitve, da se državna tekmovanja letos odpovedo (kot tudi niso merodajna za pridobitev Zoisovih štipendij), se je organizacijski odbor Poliglotov odločil, da tekmovanji Poliglot in Poliglot 3 na državnem nivoju letos DOKONČNO odpove. Vestno bomo pripravili tekmovanji v naslednjem šolskem letu in sicer tekmovanje Poliglot 3 (v Celju 27. 3. 2021) in tekmovanje Poliglot (v Mariboru, 20. 3. 2021). Upam, da nam bo naslednje leto uspelo izvesti obe tekmovanji.

Prijava:

Zaradi trenutne situacije in ker se predvideva izvedba tekmovanja šele v mesecu maju, smo podaljšali rok za prijavo do 20. 4. 2020.

Podrobnejša navodila za tekmovanje POLIGLOT 2020 bodo objavljena kasneje.
poliglot

Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite državnega tekmovanja iz angleškega jezika za dijake srednjih strokovnih šol POLIGLOT.
Tekmovanje bo 12. septembra 2021.


Tekmovanje je namenjeno dijakom 3. letnikov srednjega strokovnega (SSI) in zadnjih letnikov poklicno- tehniškega izobraževanja (PTI). Iz vsake šole lahko prijavite največ dva tekmovalca, ki sta se najbolje odrezala na vašem internem tekmovanju. Izjemoma lahko prijavite tri tekmovalce, če sta dva na šolskem tekmovanju dosegla enako število točk.
Novost: Šole, ki imajo 3 ali več oddelkov, lahko izjemoma (glede na rezultate šolskega tekmovanja) zaprosijo Komisijo Poliglota za dodatno število tekmovalcev (največ 5), pri čemer mora mentor predložiti število doseženih točk dijakov na šolskem tekmovanju.

Organizacijski odbor Poliglota bo pripravil pilotne naloge za šolska tekmovanja, ki jih boste našli na spletni strani Poliglota po 10.1.2021. Dijaki, ki so na šolskem tekmovanju prejeli vsaj 75% od vseh možnih točk, prejmejo bronasta priznanja (glejte pod Dokumenti), ki jih izda mentor šole.

Mentorji prijavite dijake preko spletne aplikacije. Prosimo, da do takrat izvedete šolska tekmovanja. Prijava bo omogočena po 1. februarju 2021. Vsa navodila so na tej spletni strani.

Prijavnino za posameznega dijaka, naj šole poravnajo do 20. marca 2021. Podrobnejša navodila so v vabilu.

Na spletni strani najdete tudi izjave o varstvu podatkov, ki jih izpolnijo dijaki, uvrščeni na državno tekmovanje. Prosimo vas, da jih prinesete s seboj na tekmovanje (glejte pod Dokumenti). Na tekmovanje dijake pospremijo njihovi mentorji, ki pomagajo pri popravljanju nalog in za to dobijo potrdila za sodelovanje.

POMEMBNO: Dijaki lahko na državnem tekmovanju pri reševanju prve pole uporabljajo slovarje, ki pa jih morajo prinesti s seboj. Pri drugi poli slovarji niso dovoljeni.

Tekmovanje se bo zaključilo z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad tekmovalcem in potrdil mentorjem dijakov.


Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovanjem oz. njegovo izvedbo naslovite na:

Marija Frangež: marija.frangez@guest.arnes.si

Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovalnimi nalogami in prijavo na tekmovanje naslovite na:

Bojana Urbanc: bojana.urbanc@guest.arnes.si ali 041 414 861

Morebitna vprašanja v zvezi s spletno stranjo in registracijo pa naslovite na:

Miran Zevnik: miran.zevnik@gmail.com