Spoštovane mentorice in mentorji,

obveščamo vas, da sta tekmovanji Poliglot že v šolskem koledarju in da bosta uradni vabili za izvedbo pripravljeni v kratkem. Tekmovanje Poliglot bo 26. 3. 2022.

Lepo pozdravljeni

Prijava:

Zaradi trenutne situacije in ker se predvideva izvedba tekmovanja šele v mesecu maju, smo podaljšali rok za prijavo do 20. 4. 2020.

Spoštovani tekmovalci, mentorji in mentorice državnega tekmovanja Poliglot 2021,

V prilogi so uradni rezultati 16. državnega tekmovanja Poliglot, ki je potekalo online v četrtek, 15. 4. 2021 od 14.00 do 16.00 ure. Tekmovalo je 54 tekmovalcev iz srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.
Dijake je preko videokonference ZOOM spremljalo 12 nadzornih učitelji; reševanje nalog je potekalo v Arnesovih učilnicah. Nadzorne učiteljice iz Velenja, Celja, Ljubljane in Maribora so pregledale naloge in popravile pisne sestavke. Komisija Poliglotovega odbora za državno tekmovanje 2021, v sestavi Romana Forte, dr. Tanja Kovačič in mag. Bojana Urbanc, je pregledala pravilnost točkovanja nalog, preučila zapisnike tekmovanj in nadzora ZOOM videokonferenc. V imenu odbora in organizatorjev 16. državnega tekmovanja čestitamo vsem udeležencem tekmovanja, še posebej pa prejemnikom zlatih in srebrnih priznanj, ki jih bodo tekmovalci prejeli po prvomajskih počitnicah na uradne naslove šol. Vsem mentorjem se zahvaljujemo za pomoč pri pripravi tekmovalcev na tekmovanje Poliglot. Upamo, da se naslednje leto vidimo znova, takrat pa v živo, seveda.

Lep pozdrav,
Koordinatorica tekmovanja: mag. Bojana UrbancPodrobnejša navodila za tekmovanje POLIGLOT 2020 bodo objavljena kasneje.


poliglot

Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite državnega tekmovanja iz angleškega jezika za dijake srednjih strokovnih šol POLIGLOT.


Uradno vabilo ->

Vabilo_Poliglot.pdf


Tekmovanje je namenjeno dijakom 3. letnikov srednjega strokovnega (SSI) in zadnjih letnikov poklicno- tehniškega izobraževanja (PTI). Iz vsake šole lahko prijavite največ dva tekmovalca, ki sta se najbolje odrezala na vašem internem tekmovanju. Izjemoma lahko prijavite tri tekmovalce, če sta dva na šolskem tekmovanju dosegla enako število točk.
Novost: Šole, ki imajo 3 ali več oddelkov, lahko izjemoma (glede na rezultate šolskega tekmovanja) zaprosijo Komisijo Poliglota za dodatno število tekmovalcev (največ 5), pri čemer mora mentor predložiti število doseženih točk dijakov na šolskem tekmovanju.

Dijaki, ki so na šolskem tekmovanju prejeli vsaj 75% od vseh možnih točk, prejmejo bronasta priznanja (glejte pod Naloge za šolsko), ki jih izda mentor šole.

Prijavnino za posameznega dijaka, naj šole pravočasno poravnajo. Podrobnejša navodila so v vabilu.

Na spletni strani najdete tudi izjave o varstvu podatkov, ki jih izpolnijo dijaki, uvrščeni na državno tekmovanje. Prosimo vas, da jih prinesete s seboj na tekmovanje (glejte pod Dokumenti). Na tekmovanje dijake pospremijo njihovi mentorji, ki pomagajo pri popravljanju nalog in za to dobijo potrdila za sodelovanje.

POMEMBNO: Dijaki lahko na državnem tekmovanju pri reševanju prve pole uporabljajo slovarje, ki pa jih morajo prinesti s seboj. Pri drugi poli slovarji niso dovoljeni.


Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovanjem oz. njegovo izvedbo naslovite na:

Marija Frangež: marija.frangez@guest.arnes.si

Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovalnimi nalogami in prijavo na tekmovanje naslovite na:

Bojana Urbanc: bojana.urbanc@guest.arnes.si ali 041 414 861

Morebitna vprašanja v zvezi s spletno stranjo in registracijo pa naslovite na:

Miran Zevnik: miran.zevnik@gmail.com