Spoštovani tekmovalci, mentorji in mentorice državnega tekmovanja Poliglot 2021,

V prilogi so uradni rezultati 16. državnega tekmovanja Poliglot, ki je potekalo online v četrtek, 15. 4. 2021 od 14.00 do 16.00 ure. Tekmovalo je 54 tekmovalcev iz srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.
Dijake je preko videokonference ZOOM spremljalo 12 nadzornih učitelji; reševanje nalog je potekalo v Arnesovih učilnicah. Nadzorne učiteljice iz Velenja, Celja, Ljubljane in Maribora so pregledale naloge in popravile pisne sestavke. Komisija Poliglotovega odbora za državno tekmovanje 2021, v sestavi Romana Forte, dr. Tanja Kovačič in mag. Bojana Urbanc, je pregledala pravilnost točkovanja nalog, preučila zapisnike tekmovanj in nadzora ZOOM videokonferenc. V imenu odbora in organizatorjev 16. državnega tekmovanja čestitamo vsem udeležencem tekmovanja, še posebej pa prejemnikom zlatih in srebrnih priznanj, ki jih bodo tekmovalci prejeli po prvomajskih počitnicah na uradne naslove šol. Vsem mentorjem se zahvaljujemo za pomoč pri pripravi tekmovalcev na tekmovanje Poliglot. Upamo, da se naslednje leto vidimo znova, takrat pa v živo, seveda.

Lep pozdrav,
Koordinatorica tekmovanja: mag. Bojana UrbancSpoštovani tekmovalci, mentorji in mentorice državnega tekmovanja Poliglot 3 2021,

V prilogi so uradni rezultati 12. državnega tekmovanja Poliglot 3, ki je potekalo preko spleta v petek, 23. 4. 2021 od 10.00 do 12.00 ure. Od prijavljenih 45 dijakov iz šol poklicno tehniškega izobraževanja jih je tekmovanje zaključilo 32, 1 tekmovalec je bil zaradi neupoštevanja pravil nadzornih učiteljic diskvalificiran.
Dijake je preko videokonference ZOOM spremljalo 8 nadzornih učiteljic; reševanje nalog je potekalo v Arnesovih učilnicah. Nadzorne učiteljice iz Velenja, Celja in Ljubljane so pregledale naloge in popravile pisne sestavke. Komisija Poliglotovega odbora za državno tekmovanje 2021 (Romana Forte, dr. Tanja Kovačič in mag. Bojana Urbanc) je pregledala pravilnost točkovanja nalog, preučila zapisnike tekmovanj in nadzora ZOOM videokonferenc. V imenu odbora in organizatorjev 12. državnega tekmovanja čestitamo vsem udeležencem tekmovanja, še posebej pa prejemnikom zlatih in srebrnih priznanj, ki jih bodo tekmovalci prejeli po prvomajskih počitnicah na uradne naslove šol. Vsem mentorjem se zahvaljujemo za pomoč pri pripravi tekmovalcev na tekmovanje Poliglot 3. Upamo, da se naslednje leto vidimo znova, takrat pa v živo, seveda.

Lep pozdrav,
Koordinatorica tekmovanja: mag. Bojana Urbanc