Spoštovane mentorice in mentorji,

obveščamo vas, da sta tekmovanji Poliglot že v šolskem koledarju in da bosta uradni vabili za izvedbo pripravljeni v kratkem. Tekmovanje Poliglot 3 bo 2. 4. 2022.

Lepo pozdravljeni


Spoštovani tekmovalci, mentorji in mentorice državnega tekmovanja Poliglot 3 2021,

V prilogi so uradni rezultati 12. državnega tekmovanja Poliglot 3, ki je potekalo preko spleta v petek, 23. 4. 2021 od 10.00 do 12.00 ure. Od prijavljenih 45 dijakov iz šol poklicno tehniškega izobraževanja jih je tekmovanje zaključilo 32, 1 tekmovalec je bil zaradi neupoštevanja pravil nadzornih učiteljic diskvalificiran.
Dijake je preko videokonference ZOOM spremljalo 8 nadzornih učiteljic; reševanje nalog je potekalo v Arnesovih učilnicah. Nadzorne učiteljice iz Velenja, Celja in Ljubljane so pregledale naloge in popravile pisne sestavke. Komisija Poliglotovega odbora za državno tekmovanje 2021 (Romana Forte, dr. Tanja Kovačič in mag. Bojana Urbanc) je pregledala pravilnost točkovanja nalog, preučila zapisnike tekmovanj in nadzora ZOOM videokonferenc. V imenu odbora in organizatorjev 12. državnega tekmovanja čestitamo vsem udeležencem tekmovanja, še posebej pa prejemnikom zlatih in srebrnih priznanj, ki jih bodo tekmovalci prejeli po prvomajskih počitnicah na uradne naslove šol. Vsem mentorjem se zahvaljujemo za pomoč pri pripravi tekmovalcev na tekmovanje Poliglot 3. Upamo, da se naslednje leto vidimo znova, takrat pa v živo, seveda.

Lep pozdrav,
Koordinatorica tekmovanja: mag. Bojana UrbancPodrobnejša navodila za tekmovanje POLIGLOT 3 2020 bodo objavljena kasneje.


poliglot

Spoštovani!

Tudi letos bomo kot spodbudo za dijake organizirali tekmovanje iz angleščine za triletne poklicne šole POLIGLOT 3.

Uradno vabilo -> Vabilo_Poliglot3.pdf


Tekmovanje je namenjeno dijakom vseh treh letnikov poklicnih šol. Iz vsake šole lahko prijavite največ šest tekmovalcev, ki so se najbolje odrezali na vašem šolskem tekmovanju. Izjema je le, če sta dva dijaka dosegla enako število točk, v tem primeru prijavite največ 7 dijakov. Drugih omejitev glede prijave tekmovalcev ni.

Organizacijski odbor Poliglota bo pripravil pilotne naloge za šolska tekmovanja, ki jih boste našli na spletni strani Poliglota. Dijaki, ki so na šolskem tekmovanju prejeli vsaj 75% od vseh možnih točk, prejmejo bronasta priznanja (glejte pod Naloge za šolsko), ki jih izda mentor šole.

Mentorji prijavite dijake preko spletne aplikacije. Prosimo, da do takrat izvedete šolska tekmovanja. Vsa navodila so na tej spletni strani.

Prijavnino za posameznega dijaka, naj šole poravnajo pravočasno. Podrobnejša navodila so v vabilu.

Na spletni strani najdete tudi izjave o varstvu podatkov, ki jih izpolnijo dijaki, ki so se uvrstili na državno tekmovanje in jih prinesete s seboj na tekmovanje (glejte pod Dokumenti). Na tekmovanje dijake pospremijo njihovi mentorji, ki pomagajo pri popravljanju nalog in za to dobijo potrdila za sodelovanje.

POMEMBNO: Dijaki lahko na državnem tekmovanju pri reševanju prve pole uporabljajo slovarje, ki pa jih morajo prinesti s seboj. Pri drugi poli slovarji niso dovoljeni.

Tekmovanje bomo zaključili z razglasitvijo rezultatov, podelitvijo nagrad tekmovalcem ter potrdil mentorjem tekmovalcev.


Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovanjem oziroma njegovo izvedbo naslovite na:

Barbara Škorc: barbara.skorc@gmail.com

Morebitna vprašanja v zvezi s tekmovalnimi nalogami in prijavo naslovite na:

Bojana Urbanc: bojana.urbanc@guest.arnes.si ali 041 414 861

Morebitna vprašanja v zvezi s spletno aplikacijo in registracijo pa naslovite na:

Miran Zevnik: miran.zevnik@gmail.com